Khaptad FM 98.2 MHz
  Monday
 
Khaptad FM 98.2 MHz

Tapai Ko Aawaz Ko Sahayatri...

Time

सोमबार
५:००—६:०० धार्मिक कार्यक्रम
६:००—६:०० नेपाल खबर नेपाल एफ.एम
६:३०—७:०० खप्तड डायरी समाचार शाखा
७:००—७:३०
७:३०—८:०० सुनौलो विहानी समाचार शाखा
८:००—८:३०
८:३०-९:००
९:००—९:१५ नेपाल खबर नेपाल एफ.एम
९:१५—१०:००
१०:००—११:०० म्युजिक र्कनर
११:००—११:०५ खप्तड हाईलाईट समाचार शााखा
११:१५—१२:०० सुदुर सुसेलि
१२:००—१२:१५ नेपाल खबर नेपाल एफ.एम
१२:१५—१:०० सुदुर सुसेलि
१:००—१:०५ खप्तड हाईलाईट समाचार शााखा
१:१५—२:०० रंगबिरंङ रामदास राना
२:००—२:०५ खप्तड हाईलाईट समाचार शााखा
२:१५—३:०० म्यासेज जोन
३:००—३:१५ नेपाल खबर नेपाल एफ.एम
३:१५—४:०० हिट अफ दि विक लोक गीत सन्तोसि विष्ट
४:००—४:०५ खप्तड हाईलाईट समाचार शााखा
४:१५—५:०० हेलो खप्तड नेपालि
५:००—५:०५
५:१५—६:०० मुक्तिको मार्ग TWR
६:००—६:३० नेपाल खबर नेपाल एफ.एम
६:३०—७:०० खप्तड डायरी समाचार शाखा
७:००—७:३०
७:३०—८:००
८:००—८:३० नेपाल सेरोफेरो नेपाल एफ.एम
८:३०—९:०० विज्ञापन
९:००—९:४५ सम्झना त्यो अतितको मनिसा
१०:१०—११:०० सदावाहर गित
 

 

 
  Today, there have been 1 visitors (2 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=